Rauhallista Joulua!

Haluamme kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta sekä toivottaa onnea ja menestystä vuodelle 2019!

Tänä vuonna lahjoitimme joulutervehdyksiin varatut rahat Hope-yhdistykselle, joka tekee vapaaehtoisvoimin työtä tasa-arvoisemman lapsuuden puolesta.

Site Manager on oleellinen osatekijä Eforan saamassa kunnossapitoalan yritysinnovaatiopalkinnossa 2017

”Eforan digiloikka” on voittanut Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n ja Suomen Messusäätiön jakaman yritysinnovaatiopalkinnon vuonna 2017. Sivusto www.pohjoinenteollisuus.fi julkaisi 11.10.2017 uutisen, jossa kerrotaan Efora Oy:n “digiloikasta” eli käytännön innovaatioista, jossa tuotantoa oikeasti tehostetaan aidolla digitalisaatiolla.

Efora Oy on Stora Enson tytäryhtiö ja vastaa kunnossapidosta konsernin tehtailla Imatralla, Heinolassa, Uimaharjussa , Varkaudessa, Oulussa ja Veitsiluodossa sekä Honkalahden, Kiteen, Uimaharjun ja Varkauden sahoilla. Eforan palveluksessa on noin 930 älykkään kunnossapidon ammattilaista.

Keskeiset ratkaisut, joilla Efora on uudistanut prosessejaan viimeksi kuluneen runsaan vuoden aikana, ovat raportointialusta Rapsa, mobiilikäyttöliittymä Välkky, materiaalinhallintajärjestelmä Agilon sekä alihankinnan toiminnanohjauspalvelu Site Manager. Site Manager automatisoi alihankkijoiden työnhallinnan seuraamisen ja viranomaisraportoinnin, kehitysjohtaja Veijo Pitkäniemi tiivistää kuvauksen ratkaisuista.

KUVA: Heikki Jokinen
Eforan tiimissä palkintoa vastaanottivat (vasemmalta) Pekka Silvennoinen, Kari Kekäläinen, Antti Kymäläinen, Harri Pöllänen ja Veijo Pitkäniemi. Heidän vierellään palkinnon luovuttaneet Suomen Messusäätiön edustajana Tomi Niemi sekä Promaintin hallituksen jäsen Timo Jatila.

LCI-päivä 2017

Osallistuimme lokakuussa pidettyyn LCI-päivään. LCI-päivän ydinteemana oli Lean-ajattelun sekä digitalisaation hyödyntäminen
rakennusteollisuudessa. Lähtökohtaisesti rakennusalan tuottavuus ei ole kasvanut samaan tapaan kuin muiden toimialojen.
LCI-kokoontumisten yhtenä tavoitteena onkin löytää ratkaisut tuottavuuden parantamiseen. Tilaisuudessa oli esityksiä alan kotimaisilta
asiantuntijoilta sekä myös USA:sta. Osallistujat koostuivat eri tahojen toimijoista, kuten pääurakoitsijoista, suunnitteluyrityksistä sekä IT-alan toimijoista. Tilaisuudessa perustettiin rakennusalan eri prosesseihin liittyviä työpajoja, joista osallistujat saivat valita kiinnostuksensa mukaisen työpajan. Työpajoissa pohdittiin yhdessä kehityskelpoisia ratkaisuja.

SITE manager kehitysfoorum maaliskuussa 2017

Tällä kertaa kokoonnuimme kehitysporukalla Consti, Fira, Hartela, Ojarannan Rakennus ja Westpro.
Tunnelma oli tälläkin kertaa innostunut. Uusia kehitysideoita oli osanottajilla tuomisenaan. Lisäksi löysimme yhdessä uusia alueita, joissa työt tehdään vielä manuaalisesti. Näin syntyvän tuotoksen tekeminen vie aikaa eikä sitä voi edes laajemmin hyödyntää. Nyt nämä toimet tullaan sähköistämään, jolloin syntyvä data voidaan jalostaa monipuolisesti sellaiseen muotoon, että siitä pääsee hyötymään koko organisaatio työmaan henkilöstöstä yrityksen johtoon.

Asiakkaillamme tämä tulee näkymään myös kustannussäästönä henkilötyömäärän vähenemisen ansiosta. Saimme kokoontumisessamme innovaatiot kiteytetyksi ”piirustuspöydälle”, josta Takamäen tiimi tulee jälleen toteuttamaan kaikkia osapuolia hyödyttäviä uusia ominaisuuksia. Niistä tulemme kertomaan myöhemmin.

Kaarlo Vakkilainen oikealla johtaa tilaisuutta.

Constin kehitysjohtaja Juha Salminen havainnollistaa.

DHS Oy Audit Partnersin riskienhallintapalvelu osaksi SITE Manageria

  • Site Manager tarjoaa uuden palvelun projektiriskien hallintaan. DHS Oy Audit Partnerstuottaa riskianalyysiin pohjautuvan luottamuksellisen suosituksen Asiakkaalle kriittisistä ja vähemmän tunnetuista urakoitsijoista.  Uusi Site Manager -palvelu parantaa merkittävästi projektien sisäistä riskienhallintaa. Asiakkaamme tilaa palvelun suoraan ilman välikäsiä DHS:ltä ja palvelu toimitetaan luottamuksellisesti suoraan tilaajalle.
  • Uudesta palvelusta vastaa tilintarkastusyhteisö DHS Oy Audit Partners, joka on kehittänyt nyt käyttöönotettavaa palvelua Takamäki Yhtiön ja eräiden muiden keskeisten toimijoiden kanssa nyt runsaan vuoden verran. DHS Oy Audit Partners on vuonna 2016 liittynyt Crowe Horwath International -ketjuun. Tilintarkastus-, vero- ja neuvonantopalveluita tarjoavan globaalin ketjun jäsenenä DHS Oy Audit Partnersilla on erinomaiset kansainväliset tiedonhankintayhteydet niin lähialueilta kuin kauempaakin maailmalta.

Maaliskuun SITE manager kehitysfoorumissa positiivinen tunnelma

Kaarlo kertoi tilaisuuden alussa että jo puolet e1 Manager –käyttäjistä on siirtynyt SITE managerin käyttäjiksi ja sama suunta jatkuu edelleen. Yhteisessä kokoontumisessa käytiin läpi SITE managerin nykytilanne sekä Plus-versio, esiteltiin roadmap tulevista kehityskohteista, purettiin asiakaspalaute ja ideoitiin yhdessä uusia asiakkaiden tarvitsemia ominaisuuksia, jotka tehostavat toimijoiden prosesseja. ABB, Consti, Fira, Hartela, Kreate ja Lapti edustavat foorumissamme laajasti rakennusalan eri tyyppisiä toimijoita, kuten uudisrakentamista, korjausrakentamista kaikissa sen eri muodoissaan, maarakentamista sekä voimalaitosten lyhytkestoisia projektityömaita kuin myös isoja seisokkityömaita.

Tilaisuuden lopussa osallistujilta saatu palaute oli rohkaiseva. Kreaten kehityspäällikkö Simo Karhu totesi heillä alussa ilmenneen muutosvastarinnan muuttuneen nyt pelkästään kehuvaksi suhtautumiseksi SITE manageria kohtaan. Firan turvallisuuspäällikkö Jari Pulkkinen puolestaan kiitti jo vuosia kestänyttä hyväää kehitysyhteistyötä, joka alkoi e1 Managerin kehityksestä. Hän uskoi että uudesta kehittyneemmästä SITE managerista on tulossa menestystarina, joka ei jää rakennusalalla huomiotta.

 

Kehitysfoorumin jäsenet totesivat lopuksi, että kokemukset SITE managerista heidän työmaillaan on ollut hyvää ja kaikki uudet työmaat siirtyvät SITE managerin käyttäjiksi sitä mukaa kun käynnissä olevat e1 Manageria käyttävät työmaat päättyvät ja uudet alkavat.

Lisätietoja:

Kaarlo Vakkilainen
liiketoiminnan kehityspäällikkö
050 5933866
kaarlo.vakkilainen@takamaki.fi

Kaarlo Vakkilainen avaa tilaisuuden.

Jari Pulkkinen osallistuu aktiivisesti keskusteluun.

Yhteisymmärrykseen ollaan juuri pääsemässä.

Tilaisuuteen mahtuu myös humoristisuutta.

e1 Manager -käyttäjäfoorum on jatkossa Site Manager -käyttäjäfoorum

26.3.2015 pidimme viimeisen e1 Manager -käyttäjäfoorumin, jossa esittelimme e1 Managerin seuraajan.

e1 Manager on saanut asiakkailtamme varauksettoman kiitoksen helppokäyttöisyytensä ja ominaisuuksiensa osalta kuluneen yhdeksän vuoden historiansa aikana. Tuona aikana teknologian kehitys on kuitenkin mennyt aimo harppauksin eteenpäin. Takamäki Yhtiöt perinteitään noudattaen haluaa aina hyödyntää tuotteissaan ja palveluissaan viimeisimpien teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia. Nämä näkyvät entistä parempana asiakastyytyväisyytenä palvelujen tarjotessa entistä hyödyllisempiä ominaisuukisia entistä parempaa käytettävyyttä ja integraatiomahdollisuuksia.

Meille palvelutarjoajana ja tuotekehittäjänä uusi tuote tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet tehokkaammin ja joustavammin jatkokehittää tuotetta nopeasti muuttuvien markkinatarpeiden mukaisesti.

Asiakkaamme pääsivät vaikuttamaan uuden tuotteemme nimen valitsemisessa. Constin kehitysjohtaja Juha Salmisen ehdotus voitti ja nimeksi tuli Site Manager.

Site Managerin täysin uusittu responsiivinen käyttöliittymä tarjoaa ylivertaisen käytettävyyden päätelaiteriippumattomasti. Siksi Site Managerin tarjoamat ominaisuudet voi tehokkaasti hyödyntää paitsi PC:llä myös tableteilla ja älypuhelimilla. Demon aikana osa tilaisuuden yleisöstä oli suorastaan haltioissaan näkemästään. Site Managerin integroitavuus muihin järjestelmiin viedään uudelle tasolle avoimien API-rajapintojen ansiosta. Vanhat e1 Manager asiakkaat siirtyvät vaiheittain uuden Site Managerin käyttäjiksi.

Lisätietoja:

Kaarlo Vakkilainen
liiketoiminnan kehityspäällikkö
050 5933866
kaarlo.vakkilainen@takamaki.fi

Kaarlo Vakkilainen oikealla esittelee Site Managerin kehitystiimin. Tekijät vasemmalta lukien: Vesa-Matti Heino (mentori), Toni Oksanen (pääarkkitehti ja -toteuttaja), Jussi Ruokomäki (käyttöliittymätoteuttaja), Tuomas Kuitunen (toteuttaja).

Martti Vakkilainen onnittelee Constin Juha Salmista hyvästä nimiehdotuksesta ja luovuttaa kuohujuoman kiitoksena osallistumisesta nimikisaan.

Tilaisuuden osallistujat seurasivat esitystä suurella mielenkiinnolla ja esittivät ajoittain hyviä kysymyksiä. Palaute tilaisuudesta oli todella hyvä.

Tilaisuuden lopussa nimikilpailuun osallistuneiden läsnä olevien kesken suoritetussa arvonnassa arpa suosi Laptin Tomi Torkkelia. Kaarlo Vakkilainen luovuttamassa tablet-tietokonetta iloiselle voittajalle.

Metsä Groupille SITE Manager

Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka liiketoiminnan ytimessä ovat pehmo- ja ruoanlaittopaperit, kartonki, sellu, puutuotteet sekä puunhankinta ja metsäpalvelut. Strategiansa mukaisesti konserni keskittää toimintansa, investointinsa ja voimavaransa alueille, joissa sillä on selvää kilpailuetua ja joiden kasvunäkymät ovat hyvät. Metsä Groupilla on toimintaa lähes 30 maassa ja tuotantoa yhdeksässä.

Metsä Group hyödyntää SITE Manageria vuosiseisokeissa tehtaillaan sekä rakennusalan projekteissaan ja on lisäksi aktiivisesti mukana SITE Managerin kehittämisessä.

Verottajailmoitukset tuotannossa e1 Managerissa

e1 Manager-asiakkaat ovat ryhtyneet lähettämään verohallinnon kuukausittain vaatimia urakka- ja työntekijäilmoituksia sähköisesti e1 Managerin käyttöliittymän kautta verottajan järjestelmiin.

Ilmoitusten lähettäminen sujuu vaivatta niin isojen toimijoiden kuin pienempien kohdalla. Pienet, joilla ei ole valmiuksia tuottaa urakkatietoja sähköisesti integraatiorajapinnan kautta taloushallinnon ohjelmista tekevät tietojen syötön manuaalisesti e1 Manageriin. Yrityksillä, joilla taloushallinnonohjelma mahdollistaa integraation e1 Manageriin, laskutiedot välittyvät e1 Manageriin automaattisesti.

Työntekijätietojen osalta kaikki yritykset ovat samassa asemassa yrityksen koosta riippumatta, sillä e1 Manager välittää niin ison kuin pienemmänkin yrityksen työntekijätiedot verottajalle sähköisesti, kun tiedot on oikein syötetty. Sen tekee helpoksi e1 Managerin automaattinen tietojen tarkastus ennen lähetystä.

e1 Manager saadaan asiakkaan käyttöön parissa päivässä tilauksesta siten, että asiakas voi verottajan vaatimat kuukausi-ilmoitukset käyttöliittymän kautta lähettää.

Lisätietoa

Kaarlo Vakkilainen, +358 50 5933866

Martti Vakkilainen, +358 400 600339

support@takamaki.fi

WhatsApp