Ajankohtaista

Takamäki Yhtiöt Ky:n yritysmuodon muutos osakeyhtiöksi 1.8.2020

Takamäki Yhtiöt Ky:n yritysmuoto muuttuu osakeyhtiöksi 1.8.2020 alkaen. Samalla yrityksen nimi yksinkertaistetaan Takamäki Oy:ksi. Yrityksen yhteystiedot, laskutusosoite ja y-tunnus säilyvät ennallaan. Muutos ei vaikuta olemassa oleviin asiakassopimuksiin, yhteyshenkilöihin tai henkilöstöön.

Toimitusjohtajana jatkaa Kaarlo Vakkilainen ja hallituksen puheenjohtajana Tapani Takamäki. Hallitukseen kuuluu lisäksi Toni Oksanen ja Vesa-Matti Heino.

Lisätietoja yritysmuodon muutokseen liittyen:

Kaarlo Vakkilainen                          Tapani Takamäki

toimitusjohtaja                                 hallituksen puheenjohtaja

puh. 050 593 3866                          puh. 0400 42 7549

www-sivutuotanto- ja hostauspalvelut siirtyvät Mainonnanhoitajat Ky:lle 1.3.2020 alkaen

Tiedote liiketoimintakaupasta

 

Takamäki Yhtiöt Ky ja Mainonnahoitajat Ky ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jossa Takamäki Yhtiöt Ky:n www-sivutuotanto- ja hostauspalvelut siirtyvät kokonaisuudessaan Mainonnahoitajat Ky:lle 1.3.2020 alkaen. Liiketoimintakauppa ei sisällä henkilöstösiirtoja.

Takamäki Yhtiöt Ky:n strategiana on keskittyä entistä vahvemmin suurteollisuuden, isojen rakennustyömaiden sekä julkishallinnon yritys- ja henkilöturvallisuuden kehittämiseen hyödyntämällä omia sähköisiä palvelualustoja.

Mainonnanhoitajat Ky palvelee yrityksiä menestymään markkinoilla lähes 40 vuoden kokemuksella ja tietotaidolla tehden mainontaa pienille ja keskisuurille yrityksille käyntikorteista laajempiin kampanjakokonaisuuksiin.

Osapuolet ilmoittavat samalla jatkavansa yhteistyötä muilta osin.

Espoossa 15.1.2020

Lisätietoja:

Takamäki Yhtiöt Ky, Tapani Takamäki, +358 400 427 549, tapani@takamaki.fi
Mainonnanhoitajat Ky, Juha Pärepalo, +358 400 468 677, juha.parepalo@mainonnanhoitajat.com

Betele liiketoiminta on myyty DigiProfit Oy:lle 1.1.2020

Tiedote liiketoimintakaupasta

 

Takamäki Yhtiöt Ky ja Digiprofit Oy ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jossa Takamäki Yhtiöt Ky:n betonielementtiteollisuuden tuotannonohjausliiketoiminta (Betele) siirtyi kokonaisuudessaan Digiprofit Oy:lle 1.1.2020 alkaen. Takamäki Yhtiöt Ky:n Betele-liiketoiminnan henkilöstö siirtyi vanhoina työntekijöinä Digiprofit Oy:lle 1.1.2020 alkaen.

Takamäki Yhtiöt Ky:n strategiana on keskittyä entistä vahvemmin suurteollisuuden, isojen rakennustyömaiden sekä julkishallinnon yritys- ja henkilöturvallisuuden kehittämiseen hyödyntämällä omia sähköisiä palvelualustoja.

Digiprofit Oy tarjoaa entistä vahvempana teknologia- ja toimialariippumattomia ratkaisuja, toimintatapoja ja asiantuntijoita tehostamaan asiakkaittensa liiketoimintaprosesseja.

“Kaupan myötä voimme vahvemmin keskittyä strategisiin painopistealueisiimme. Uskomme tarjoavamme nykyisille asiakkaille entuudestaan tutun ja kyvykkään yhteistyökumppanin sekä saumattoman siirtymän uuden palvelutoimittajan hoidettavaksi” kertoo Takamäki Yhtiöt Ky:n omistaja Tapani Takamäki.

“Kauppa sopii mainiosti strategiaamme ja vahvistaa asemaamme toimialalla, jolla olemme toimineet yhteistyössä 10 vuoden ajan. Meillä on pitkä kokemus toiminnanohjausjärjestelmien kehittämisestä ja tuotantoprosessien tehostamisesta, jota voimme tämän liiketoimintakaupan myötä entistä paremmin hyödyntää nyt myös betoniteollisuuden alalla” sanoo Digiprofit Oy:n toimitusjohtaja Jouni Mutka.

Digiprofit Oy on vuonna 2008 perustettu IT-palvelutalo, joka on keskittynyt tehostamaan asiakkaidensa liiketoimintaprosesseja niihin sopivien tietoteknisten ratkaisujen ja asiantuntevien palveluiden avulla viidellä eri asiakassegmentillä.

Osapuolet ilmoittavat samalla jatkavansa yhteistyötä muilta osin.

Espoossa 15.1.2020

 

Lisätietoja:

Takamäki Yhtiöt Ky, Tapani Takamäki, +358 400 427 549, tapani@takamaki.fi
Digiprofit Oy, Jouni Mutka, +358 400 675 657, jouni.mutka@digiprofit.fi

Takamäki Yhtiöt ja Protacon yhdistävät voimansa työtapaturmien vähentämiseksi

Takamäki Yhtiöt ja Protacon ovat ryhtyneet yhteistyöhön taistellakseen yhdessä työtapaturmia vastaan. Protacon Type -verkkokoulutusalusta integroituu jatkossa Takamäki Site Manager -palveluun.

Verkkokoulutusalustan integroimisella osaksi Site Managerin toimintoja saavutetaan merkittävää etua, kun jo luvitusvaiheessa voidaan varmistua siitä, että urakoitsijoiden kaikki työntekijät ovat suorittaneet tarvittavat verkkokoulutukset. Jos koulutuksissa on puutteita, työntekijälle lähetetään linkki, jonka kautta hän pääsee suorittamaan vaadittavan koulutuksen sekä vahvistamaan omat tietonsa. Tämän jälkeen lupapyyntö voidaan näppärästi lähettää eteenpäin hyväksyttäväksi. Työntekijä siis huolehtii vain tarvittavista perehdytyksistä, ohjelma hoitaa kaiken muun.

Protacon TyPe:n yhdistäminen Site Manageriin nostaa työturvallisuuden uudelle tasolle automaattisen valvonnan tehostuessa. Palvelun avulla yritys pystyy helposti hallitsemaan ja valvomaan kaikkia henkilöstöltä, urakoitsijoilta ja alihankkijoilta vaadittuja perehdytyksiä, koulutuksia, pätevyyksiä ja osaamistietoja. Suurin osa hallinnollisesta työstä voidaan siirtää urakoitsijoille ja alihankkijoille, jolloin tilaajayritys voi käyttää säästetyn ajan muihin tärkeisiin asioihin.

Integraation avulla ajantasalla olevien työturvallisuustietojen valvonta voidaan täysin automatisoida. Tällöin varsinaisen valvonnan tarve vähenee, kun alueelle ei enää pääse ilman vaadittuja tietoja ja perehdytyksiä. Automaattiset muistutusviestit ja hälytykset varmistavat, että työturvallisuustiedot ovat päivitettyinä, oli työmaa sitten kuinka suuri tahansa.

“Yhteistyön myötä Takamäki Yhtiöt ja Protacon pystyvät tarjoamaan markkinoiden edistyksellisimmän ja helppokäyttöisimmän kokonaisratkaisun, jolla asiakas pystyy tehokkaasti parantamaan työturvallisuuden tasoa ja helpottamaan huomattavasti sen seuraamista”, Takamäki Yhtiöiden operaatiivinen johtaja Kaarlo Vakkilainen toteaa.

 

Edelläkävijät Takamäki Yhtiöt ja Tocoman Oy yhteistyöhön

Takamäki Yhtiöt on aloittanut yhteistyön rakennusalan ohjelmistoja valmistavan Tocoman Oy:n kanssa. Tocoman on vuonna 1989 perustettu yritys, jonka tavoitteena on digitalisoida suomalaista rakennusalaa ja tehdä rakentamisesta tuottavampaa, helpompaa ja ennen kaikkea riskittömämpää kehittyneen tiedonhallinnan avulla.

Yhteistyönä syntynyt ratkaisu, Tocoman Työmaa, on kahden edelläkävijäyhtiön strategisen yhteistyön tulos. Tocoman alkoi hyödyntää ensimmäisenä Suomessa muun muassa tietomallinnusta määrä- ja kustannuslaskennassa, ja Takamäki Yhtiöt puolestaan on kehittänyt moderneja ja helppokäyttöisiä selainpohjaisia ohjelmistoja rakennus- ja ilmailualalle jo yli 15 vuoden ajan.

“Jo nyt asiakkaamme hallitsevat tuotteillamme vuosittain noin 9 miljardin euron arvosta rakennusprojekteja. Laajentuminen työmaan arkeen hyödyttää merkittävästi nykyisiä ja uusia asiakkaitamme ja avaa mahdollisuuksia palvella entistä laajempaa asiakaskuntaa”, Tocoman Oy:n toimitusjohtaja Henri Lähdesmäki toteaa.

“Yhteistyön tavoitteena on tarjota toimintaa tehostava ja helppokäyttöinen vuorovaikutuspohjainen yhteistyöalusta rakennushankkeiden ja rakennusten koko elinkaaren hallintaan. Tocoman Työmaa on merkittävä virstanpylväs matkalla tähän tavoitteeseen”, toteavat Henri Lähdesmäki ja Takamäki Yhtiöiden operatiivinen johtaja Kaarlo Vakkilainen.

Tocoman Työmaa -ratkaisun avulla tieto on nyt mahdollista jakaa työmaan kaikkien osapuolien kesken saumattomasti ja toteumatietoa on mahdollista hyödyntää niin työmaalla kuin muillakin organisaation tasoilla. Tocoman Työmaassa yhdistyy Takamäen suosittu Site Manager -työmaaratkaisu saumattomaksi osaksi markkinoiden laajinta ja kehittyneintä Tocoman-ratkaisua. Tocoman Työmaa hyödyntää Tocoman-ratkaisussa olevia hanketietoja. Esimerkiksi verottajalle tehtäviä ilmoituksia varten tarvittava urakoiden toteutunut laskutus saadaan suoraan Tocomanin Kustannusraportoinnista. Hanketietojen hyödyntäminen nopeuttaa työmaiden perustamista ja varmistaa, että kirjaukset kohdistuvat oikein.

Lue lisää Tocoman Työmaasta täältä.

Lisätietoja:

Henri Lähdesmäki, toimitusjohtaja, Tocoman Oy, henri.lahdesmaki(at)tocoman.com
Kaarlo Vakkilainen, operatiivinen johtaja, Takamäki Yhtiöt, kaarlo.vakkilainen(at)takamaki.fi

Rakennusliikkeille – Tocoman Työmaa

Marraskuun Site Manager -kehitysfoorumissa suunniteltiin uudistuksia

Marraskuussa kokoonnuimme Takamäki Site Managerin käyttäjien kanssa yhteen pohtimaan sitä, kuinka tehdä suositusta työmaajärjestelmästä entistäkin parempi. Järjestimme kaksi erillistä kehitysfoorumia; toinen oli rakennusliikkeiden ja toinen teollisuuden edustajille. Keskustelimme yhdessä asiakkaidemme kokemuksista sekä toivomuksista, joita heillä olisi tulevaisuuden varalle.

Operatiivinen johtaja Kaarlo Vakkilainen käy läpi hyvissä tunnelmissa mitä Takamäellä on saatu aikaan kesän jälkeen.

Uusi versio tulossa

Site Managerista julkaistaan marraskuun loppuun mennessä uusin versio 1.7, joka sisältää lukuisia uudistuksia. Yksi merkittävimmistä on käyttöliittymän uudistus, jossa ulkoasu, sekä hakutoiminnot on kokonaan uudistettu. Myös työntekijävalikkoa on muokattu mobiiliystävällisemmäksi sekä urakoitsijoiden, sopimusten ja työmaan hallintaa helpommaksi.

Muita uusia ominaisuuksia ovat esimerkiksi Terve Talo -mittaus, työkohtainen työlupa sekä konserninäkymä. Uudistuksilla tähdätään siihen, että Site Managerin käyttö olisi jatkossa entistä helpompaa ja kattavampaa!

Vuoden 2019 suunnittelua

Käyttäjäpäivillä katsoimme myös kauemmas tulevaisuuteen ja suunnittelimme alustavasti myös vuoden 2019 uudistuksia ja kehityskohteita. Koska Site Managerin integroitavuus on alusta asti ollut meille tärkeä laatukriteeri, luvassa on ensi vuonna lukuisia uusia integraatioita muihin palveluihin. Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella tulemme mm. integroimaan Protacon TyPe -verkkokoulutusalustan osaksi Site Manageria. Jatkamme lisäksi Visygate ja SAP -integraatioiden laajentamista sekä tulemme julkaisemaan uutena toiminnallisuutena vika- & puutelistojen hallinnan.

Kiitokset kaikille asiakkaillemme ja kehitysfoorumiin osallistuneille!

Site Manager on oleellinen osatekijä Eforan saamassa kunnossapitoalan yritysinnovaatiopalkinnossa 2017

”Eforan digiloikka” on voittanut Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n ja Suomen Messusäätiön jakaman yritysinnovaatiopalkinnon vuonna 2017. Sivusto www.pohjoinenteollisuus.fi julkaisi 11.10.2017 uutisen, jossa kerrotaan Efora Oy:n “digiloikasta” eli käytännön innovaatioista, jossa tuotantoa oikeasti tehostetaan aidolla digitalisaatiolla.

Efora Oy on Stora Enson tytäryhtiö ja vastaa kunnossapidosta konsernin tehtailla Imatralla, Heinolassa, Uimaharjussa , Varkaudessa, Oulussa ja Veitsiluodossa sekä Honkalahden, Kiteen, Uimaharjun ja Varkauden sahoilla. Eforan palveluksessa on noin 930 älykkään kunnossapidon ammattilaista.

Keskeiset ratkaisut, joilla Efora on uudistanut prosessejaan viimeksi kuluneen runsaan vuoden aikana, ovat raportointialusta Rapsa, mobiilikäyttöliittymä Välkky, materiaalinhallintajärjestelmä Agilon sekä alihankinnan toiminnanohjauspalvelu Site Manager. Site Manager automatisoi alihankkijoiden työnhallinnan seuraamisen ja viranomaisraportoinnin, kehitysjohtaja Veijo Pitkäniemi tiivistää kuvauksen ratkaisuista.

KUVA: Heikki Jokinen
Eforan tiimissä palkintoa vastaanottivat (vasemmalta) Pekka Silvennoinen, Kari Kekäläinen, Antti Kymäläinen, Harri Pöllänen ja Veijo Pitkäniemi. Heidän vierellään palkinnon luovuttaneet Suomen Messusäätiön edustajana Tomi Niemi sekä Promaintin hallituksen jäsen Timo Jatila.

LCI-päivä 2017

Osallistuimme lokakuussa pidettyyn LCI-päivään. LCI-päivän ydinteemana oli Lean-ajattelun sekä digitalisaation hyödyntäminen
rakennusteollisuudessa. Lähtökohtaisesti rakennusalan tuottavuus ei ole kasvanut samaan tapaan kuin muiden toimialojen.
LCI-kokoontumisten yhtenä tavoitteena onkin löytää ratkaisut tuottavuuden parantamiseen. Tilaisuudessa oli esityksiä alan kotimaisilta
asiantuntijoilta sekä myös USA:sta. Osallistujat koostuivat eri tahojen toimijoista, kuten pääurakoitsijoista, suunnitteluyrityksistä sekä IT-alan toimijoista. Tilaisuudessa perustettiin rakennusalan eri prosesseihin liittyviä työpajoja, joista osallistujat saivat valita kiinnostuksensa mukaisen työpajan. Työpajoissa pohdittiin yhdessä kehityskelpoisia ratkaisuja.

SITE manager kehitysfoorum maaliskuussa 2017

Tällä kertaa kokoonnuimme kehitysporukalla Consti, Fira, Hartela, Ojarannan Rakennus ja Westpro.
Tunnelma oli tälläkin kertaa innostunut. Uusia kehitysideoita oli osanottajilla tuomisenaan. Lisäksi löysimme yhdessä uusia alueita, joissa työt tehdään vielä manuaalisesti. Näin syntyvän tuotoksen tekeminen vie aikaa eikä sitä voi edes laajemmin hyödyntää. Nyt nämä toimet tullaan sähköistämään, jolloin syntyvä data voidaan jalostaa monipuolisesti sellaiseen muotoon, että siitä pääsee hyötymään koko organisaatio työmaan henkilöstöstä yrityksen johtoon.

Asiakkaillamme tämä tulee näkymään myös kustannussäästönä henkilötyömäärän vähenemisen ansiosta. Saimme kokoontumisessamme innovaatiot kiteytetyksi ”piirustuspöydälle”, josta Takamäen tiimi tulee jälleen toteuttamaan kaikkia osapuolia hyödyttäviä uusia ominaisuuksia. Niistä tulemme kertomaan myöhemmin.

Kaarlo Vakkilainen oikealla johtaa tilaisuutta.

Constin kehitysjohtaja Juha Salminen havainnollistaa.

WhatsApp