Ajankohtaista

Metsä Groupille SITE Manager

Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka liiketoiminnan ytimessä ovat pehmo- ja ruoanlaittopaperit, kartonki, sellu, puutuotteet sekä puunhankinta ja metsäpalvelut. Strategiansa mukaisesti konserni keskittää toimintansa, investointinsa ja voimavaransa alueille, joissa sillä on selvää kilpailuetua ja joiden kasvunäkymät ovat hyvät. Metsä Groupilla on toimintaa lähes 30 maassa ja tuotantoa yhdeksässä.

Metsä Group hyödyntää SITE Manageria vuosiseisokeissa tehtaillaan sekä rakennusalan projekteissaan ja on lisäksi aktiivisesti mukana SITE Managerin kehittämisessä.

Verottajailmoitukset tuotannossa e1 Managerissa

e1 Manager-asiakkaat ovat ryhtyneet lähettämään verohallinnon kuukausittain vaatimia urakka- ja työntekijäilmoituksia sähköisesti e1 Managerin käyttöliittymän kautta verottajan järjestelmiin.

Ilmoitusten lähettäminen sujuu vaivatta niin isojen toimijoiden kuin pienempien kohdalla. Pienet, joilla ei ole valmiuksia tuottaa urakkatietoja sähköisesti integraatiorajapinnan kautta taloushallinnon ohjelmista tekevät tietojen syötön manuaalisesti e1 Manageriin. Yrityksillä, joilla taloushallinnonohjelma mahdollistaa integraation e1 Manageriin, laskutiedot välittyvät e1 Manageriin automaattisesti.

Työntekijätietojen osalta kaikki yritykset ovat samassa asemassa yrityksen koosta riippumatta, sillä e1 Manager välittää niin ison kuin pienemmänkin yrityksen työntekijätiedot verottajalle sähköisesti, kun tiedot on oikein syötetty. Sen tekee helpoksi e1 Managerin automaattinen tietojen tarkastus ennen lähetystä.

e1 Manager saadaan asiakkaan käyttöön parissa päivässä tilauksesta siten, että asiakas voi verottajan vaatimat kuukausi-ilmoitukset käyttöliittymän kautta lähettää.

Lisätietoa

Kaarlo Vakkilainen, +358 50 5933866

Martti Vakkilainen, +358 400 600339

support@takamaki.fi

Firan ja Hartelan ilmoitusprosessit tuotannossa

Heinäkuun alusta voimaan astuva uusi laki edellyttää työntekijä- sekä urakkatietojen välittämisen sähköisesti verottajan järjestelmiin. Takamäki Yhtiöt toteutti Firan ja Hartelan kanssa pilottiprojektin. Projektin tavoitteena oli toteuttaa sähköinen ilmoitusprosessi kummankin yrityksen eri taloushallinnon järjestelmistä e1 Manageriin, joka tuottaa lopulliset urakka- ja työntekijätiedostot ja välittää ne verottajan järjestelmiin rakenteeltaan virheettöminä. Pilottiprojekti on saatettu päätökseen 25.6.2014 mikä tarkoittaa sitä että sekä Fira että Hartela ovat siirtäneet sähköisen ilmoittamisen tuotantotilaan.

Molemmissa yrityksissä on eri taloushallinnon ohjelmat, samoin ilmoitusprosesseissa on eroja. e1 Manager ja sitä kehittävä tiimi sai kiitosta muun muassa siitä että projektin aikana pystyttiin huomioimaan kummankin yrityksen erityistarpeet.

e1 Manager mahdollistaa lain edellyttämän sähköisen ilmoitusmenettelyn niin pienille kuin suurillekin yrityksille – myös ilman integraatioita. e1 Manager saadaan asiakkaan käyttöön parissa päivässä siten, että asiakas voi verottajan vaatimat kuukausi-ilmoitukset käyttöliittymän kautta lähettää.

e1 Manager -käyttäjäfoorum kesäkuussa

Takamäki Yhtiöt järjestää e1 Manager -asiakkaille seuraavan e1 Manager käyttäjäfoorumin 11.6.2014. Tilaisuudessa tulemme esittelemään miten verohallinnolle työntekijä- ja urakkailmoitusten lähettäminen e1 Managerilla käytännössä hoituu. Tilaisuudessa on mukana myös verohallinnon edustaja vastaamassa asiakkaidemme esittämiin kysymyksiin. Esittelemme e1 Managerin jatkokehityssuunnitelmia, roadmapia ja otamme vastaan myös käyttäjien kehitysehdotuksia.

Yhdessä rakennusalan yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa toimien ja kehittäen e1 Manager tulee jatkossakin olemaan asiakkaidemme käyttötarpeet parhaiten huomioon ottava ratkaisu.

e1 Manager käyttäjäfoorum perustettu

e1 Manageria on alusta asti kahdeksan vuoden ajan kehitetty asiakaslähtöisesti siten, että sen kehityksessä on huomioitu niin käyttäjien eli asiakasyritysten toiveet kuin myös viranomaisten vaatimukset. Tämän trendin vahvistamiseksi on perustettu e1 Manager käyttäjäfoorum, johon on alkuvaiheessa kutsuttu rakennusalan innovatiivisia e1 Manager asiakkaita, kuten Fira Oy, Consti Yhtiöt Oy, Hartela Oy ja Rakennusliike Lapti Oy.

Foorum kokoontui yhteiseen kehitystilaisuuteen 27.2.2014. Foorumin tavoitteena on jatkossakin varmistaa e1 Managerin kehitys markkinoiden ja erityisesti asiakkaiden tarpeet parhaiten huomioiden. Perustettuun foorumiin tullaan jatkossa kutsumaan muitakin e1 Manager -asiakkaita, mutta jo ensimmäisessä tilaisuudessa oli tekemisen meininki.

Ryhmäkuvassa vasemmassa alakulmassa vasemmalta lukien:
Takamäki Yhtiöt, Martti Vakkilainen, liiketoimintajohtaja | Fira Oy, Jari Pulkkinen, turvallisuus- ja IT-päällikkö | Hartela Oy, Petteri Uusitalo, kehityspäällikkö
Rakennusliike Lapti Oy, Antti Pöyskö, henkilöstö- ja IT-päällikkö | Consti Yhtiöt Oy, Juha Salminen, kehitysjohtaja

WhatsApp