Ajankohtaista

DHS Oy Audit Partnersin riskienhallintapalvelu osaksi SITE Manageria

  • Site Manager tarjoaa uuden palvelun projektiriskien hallintaan. DHS Oy Audit Partnerstuottaa riskianalyysiin pohjautuvan luottamuksellisen suosituksen Asiakkaalle kriittisistä ja vähemmän tunnetuista urakoitsijoista.  Uusi Site Manager -palvelu parantaa merkittävästi projektien sisäistä riskienhallintaa. Asiakkaamme tilaa palvelun suoraan ilman välikäsiä DHS:ltä ja palvelu toimitetaan luottamuksellisesti suoraan tilaajalle.
  • Uudesta palvelusta vastaa tilintarkastusyhteisö DHS Oy Audit Partners, joka on kehittänyt nyt käyttöönotettavaa palvelua Takamäki Yhtiön ja eräiden muiden keskeisten toimijoiden kanssa nyt runsaan vuoden verran. DHS Oy Audit Partners on vuonna 2016 liittynyt Crowe Horwath International -ketjuun. Tilintarkastus-, vero- ja neuvonantopalveluita tarjoavan globaalin ketjun jäsenenä DHS Oy Audit Partnersilla on erinomaiset kansainväliset tiedonhankintayhteydet niin lähialueilta kuin kauempaakin maailmalta.

Maaliskuun SITE manager kehitysfoorumissa positiivinen tunnelma

Kaarlo kertoi tilaisuuden alussa että jo puolet e1 Manager –käyttäjistä on siirtynyt SITE managerin käyttäjiksi ja sama suunta jatkuu edelleen. Yhteisessä kokoontumisessa käytiin läpi SITE managerin nykytilanne sekä Plus-versio, esiteltiin roadmap tulevista kehityskohteista, purettiin asiakaspalaute ja ideoitiin yhdessä uusia asiakkaiden tarvitsemia ominaisuuksia, jotka tehostavat toimijoiden prosesseja. ABB, Consti, Fira, Hartela, Kreate ja Lapti edustavat foorumissamme laajasti rakennusalan eri tyyppisiä toimijoita, kuten uudisrakentamista, korjausrakentamista kaikissa sen eri muodoissaan, maarakentamista sekä voimalaitosten lyhytkestoisia projektityömaita kuin myös isoja seisokkityömaita.

Tilaisuuden lopussa osallistujilta saatu palaute oli rohkaiseva. Kreaten kehityspäällikkö Simo Karhu totesi heillä alussa ilmenneen muutosvastarinnan muuttuneen nyt pelkästään kehuvaksi suhtautumiseksi SITE manageria kohtaan. Firan turvallisuuspäällikkö Jari Pulkkinen puolestaan kiitti jo vuosia kestänyttä hyväää kehitysyhteistyötä, joka alkoi e1 Managerin kehityksestä. Hän uskoi että uudesta kehittyneemmästä SITE managerista on tulossa menestystarina, joka ei jää rakennusalalla huomiotta.

 

Kehitysfoorumin jäsenet totesivat lopuksi, että kokemukset SITE managerista heidän työmaillaan on ollut hyvää ja kaikki uudet työmaat siirtyvät SITE managerin käyttäjiksi sitä mukaa kun käynnissä olevat e1 Manageria käyttävät työmaat päättyvät ja uudet alkavat.

Lisätietoja:

Kaarlo Vakkilainen
liiketoiminnan kehityspäällikkö
050 5933866
kaarlo.vakkilainen@takamaki.fi

Kaarlo Vakkilainen avaa tilaisuuden.

Jari Pulkkinen osallistuu aktiivisesti keskusteluun.

Yhteisymmärrykseen ollaan juuri pääsemässä.

Tilaisuuteen mahtuu myös humoristisuutta.

e1 Manager -käyttäjäfoorum on jatkossa Site Manager -käyttäjäfoorum

26.3.2015 pidimme viimeisen e1 Manager -käyttäjäfoorumin, jossa esittelimme e1 Managerin seuraajan.

e1 Manager on saanut asiakkailtamme varauksettoman kiitoksen helppokäyttöisyytensä ja ominaisuuksiensa osalta kuluneen yhdeksän vuoden historiansa aikana. Tuona aikana teknologian kehitys on kuitenkin mennyt aimo harppauksin eteenpäin. Takamäki Yhtiöt perinteitään noudattaen haluaa aina hyödyntää tuotteissaan ja palveluissaan viimeisimpien teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia. Nämä näkyvät entistä parempana asiakastyytyväisyytenä palvelujen tarjotessa entistä hyödyllisempiä ominaisuukisia entistä parempaa käytettävyyttä ja integraatiomahdollisuuksia.

Meille palvelutarjoajana ja tuotekehittäjänä uusi tuote tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet tehokkaammin ja joustavammin jatkokehittää tuotetta nopeasti muuttuvien markkinatarpeiden mukaisesti.

Asiakkaamme pääsivät vaikuttamaan uuden tuotteemme nimen valitsemisessa. Constin kehitysjohtaja Juha Salmisen ehdotus voitti ja nimeksi tuli Site Manager.

Site Managerin täysin uusittu responsiivinen käyttöliittymä tarjoaa ylivertaisen käytettävyyden päätelaiteriippumattomasti. Siksi Site Managerin tarjoamat ominaisuudet voi tehokkaasti hyödyntää paitsi PC:llä myös tableteilla ja älypuhelimilla. Demon aikana osa tilaisuuden yleisöstä oli suorastaan haltioissaan näkemästään. Site Managerin integroitavuus muihin järjestelmiin viedään uudelle tasolle avoimien API-rajapintojen ansiosta. Vanhat e1 Manager asiakkaat siirtyvät vaiheittain uuden Site Managerin käyttäjiksi.

Lisätietoja:

Kaarlo Vakkilainen
liiketoiminnan kehityspäällikkö
050 5933866
kaarlo.vakkilainen@takamaki.fi

Kaarlo Vakkilainen oikealla esittelee Site Managerin kehitystiimin. Tekijät vasemmalta lukien: Vesa-Matti Heino (mentori), Toni Oksanen (pääarkkitehti ja -toteuttaja), Jussi Ruokomäki (käyttöliittymätoteuttaja), Tuomas Kuitunen (toteuttaja).

Martti Vakkilainen onnittelee Constin Juha Salmista hyvästä nimiehdotuksesta ja luovuttaa kuohujuoman kiitoksena osallistumisesta nimikisaan.

Tilaisuuden osallistujat seurasivat esitystä suurella mielenkiinnolla ja esittivät ajoittain hyviä kysymyksiä. Palaute tilaisuudesta oli todella hyvä.

Tilaisuuden lopussa nimikilpailuun osallistuneiden läsnä olevien kesken suoritetussa arvonnassa arpa suosi Laptin Tomi Torkkelia. Kaarlo Vakkilainen luovuttamassa tablet-tietokonetta iloiselle voittajalle.

Metsä Groupille SITE Manager

Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka liiketoiminnan ytimessä ovat pehmo- ja ruoanlaittopaperit, kartonki, sellu, puutuotteet sekä puunhankinta ja metsäpalvelut. Strategiansa mukaisesti konserni keskittää toimintansa, investointinsa ja voimavaransa alueille, joissa sillä on selvää kilpailuetua ja joiden kasvunäkymät ovat hyvät. Metsä Groupilla on toimintaa lähes 30 maassa ja tuotantoa yhdeksässä.

Metsä Group hyödyntää SITE Manageria vuosiseisokeissa tehtaillaan sekä rakennusalan projekteissaan ja on lisäksi aktiivisesti mukana SITE Managerin kehittämisessä.

Verottajailmoitukset tuotannossa e1 Managerissa

e1 Manager-asiakkaat ovat ryhtyneet lähettämään verohallinnon kuukausittain vaatimia urakka- ja työntekijäilmoituksia sähköisesti e1 Managerin käyttöliittymän kautta verottajan järjestelmiin.

Ilmoitusten lähettäminen sujuu vaivatta niin isojen toimijoiden kuin pienempien kohdalla. Pienet, joilla ei ole valmiuksia tuottaa urakkatietoja sähköisesti integraatiorajapinnan kautta taloushallinnon ohjelmista tekevät tietojen syötön manuaalisesti e1 Manageriin. Yrityksillä, joilla taloushallinnonohjelma mahdollistaa integraation e1 Manageriin, laskutiedot välittyvät e1 Manageriin automaattisesti.

Työntekijätietojen osalta kaikki yritykset ovat samassa asemassa yrityksen koosta riippumatta, sillä e1 Manager välittää niin ison kuin pienemmänkin yrityksen työntekijätiedot verottajalle sähköisesti, kun tiedot on oikein syötetty. Sen tekee helpoksi e1 Managerin automaattinen tietojen tarkastus ennen lähetystä.

e1 Manager saadaan asiakkaan käyttöön parissa päivässä tilauksesta siten, että asiakas voi verottajan vaatimat kuukausi-ilmoitukset käyttöliittymän kautta lähettää.

Lisätietoa

Kaarlo Vakkilainen, +358 50 5933866

Martti Vakkilainen, +358 400 600339

support@takamaki.fi

Firan ja Hartelan ilmoitusprosessit tuotannossa

Heinäkuun alusta voimaan astuva uusi laki edellyttää työntekijä- sekä urakkatietojen välittämisen sähköisesti verottajan järjestelmiin. Takamäki Yhtiöt toteutti Firan ja Hartelan kanssa pilottiprojektin. Projektin tavoitteena oli toteuttaa sähköinen ilmoitusprosessi kummankin yrityksen eri taloushallinnon järjestelmistä e1 Manageriin, joka tuottaa lopulliset urakka- ja työntekijätiedostot ja välittää ne verottajan järjestelmiin rakenteeltaan virheettöminä. Pilottiprojekti on saatettu päätökseen 25.6.2014 mikä tarkoittaa sitä että sekä Fira että Hartela ovat siirtäneet sähköisen ilmoittamisen tuotantotilaan.

Molemmissa yrityksissä on eri taloushallinnon ohjelmat, samoin ilmoitusprosesseissa on eroja. e1 Manager ja sitä kehittävä tiimi sai kiitosta muun muassa siitä että projektin aikana pystyttiin huomioimaan kummankin yrityksen erityistarpeet.

e1 Manager mahdollistaa lain edellyttämän sähköisen ilmoitusmenettelyn niin pienille kuin suurillekin yrityksille – myös ilman integraatioita. e1 Manager saadaan asiakkaan käyttöön parissa päivässä siten, että asiakas voi verottajan vaatimat kuukausi-ilmoitukset käyttöliittymän kautta lähettää.

e1 Manager -käyttäjäfoorum kesäkuussa

Takamäki Yhtiöt järjestää e1 Manager -asiakkaille seuraavan e1 Manager käyttäjäfoorumin 11.6.2014. Tilaisuudessa tulemme esittelemään miten verohallinnolle työntekijä- ja urakkailmoitusten lähettäminen e1 Managerilla käytännössä hoituu. Tilaisuudessa on mukana myös verohallinnon edustaja vastaamassa asiakkaidemme esittämiin kysymyksiin. Esittelemme e1 Managerin jatkokehityssuunnitelmia, roadmapia ja otamme vastaan myös käyttäjien kehitysehdotuksia.

Yhdessä rakennusalan yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa toimien ja kehittäen e1 Manager tulee jatkossakin olemaan asiakkaidemme käyttötarpeet parhaiten huomioon ottava ratkaisu.

e1 Manager käyttäjäfoorum perustettu

e1 Manageria on alusta asti kahdeksan vuoden ajan kehitetty asiakaslähtöisesti siten, että sen kehityksessä on huomioitu niin käyttäjien eli asiakasyritysten toiveet kuin myös viranomaisten vaatimukset. Tämän trendin vahvistamiseksi on perustettu e1 Manager käyttäjäfoorum, johon on alkuvaiheessa kutsuttu rakennusalan innovatiivisia e1 Manager asiakkaita, kuten Fira Oy, Consti Yhtiöt Oy, Hartela Oy ja Rakennusliike Lapti Oy.

Foorum kokoontui yhteiseen kehitystilaisuuteen 27.2.2014. Foorumin tavoitteena on jatkossakin varmistaa e1 Managerin kehitys markkinoiden ja erityisesti asiakkaiden tarpeet parhaiten huomioiden. Perustettuun foorumiin tullaan jatkossa kutsumaan muitakin e1 Manager -asiakkaita, mutta jo ensimmäisessä tilaisuudessa oli tekemisen meininki.

Ryhmäkuvassa vasemmassa alakulmassa vasemmalta lukien:
Takamäki Yhtiöt, Martti Vakkilainen, liiketoimintajohtaja | Fira Oy, Jari Pulkkinen, turvallisuus- ja IT-päällikkö | Hartela Oy, Petteri Uusitalo, kehityspäällikkö
Rakennusliike Lapti Oy, Antti Pöyskö, henkilöstö- ja IT-päällikkö | Consti Yhtiöt Oy, Juha Salminen, kehitysjohtaja

WhatsApp