Heinäkuun alusta voimaan astuva uusi laki edellyttää työntekijä- sekä urakkatietojen välittämisen sähköisesti verottajan järjestelmiin. Takamäki Yhtiöt toteutti Firan ja Hartelan kanssa pilottiprojektin. Projektin tavoitteena oli toteuttaa sähköinen ilmoitusprosessi kummankin yrityksen eri taloushallinnon järjestelmistä e1 Manageriin, joka tuottaa lopulliset urakka- ja työntekijätiedostot ja välittää ne verottajan järjestelmiin rakenteeltaan virheettöminä. Pilottiprojekti on saatettu päätökseen 25.6.2014 mikä tarkoittaa sitä että sekä Fira että Hartela ovat siirtäneet sähköisen ilmoittamisen tuotantotilaan.

Molemmissa yrityksissä on eri taloushallinnon ohjelmat, samoin ilmoitusprosesseissa on eroja. e1 Manager ja sitä kehittävä tiimi sai kiitosta muun muassa siitä että projektin aikana pystyttiin huomioimaan kummankin yrityksen erityistarpeet.

e1 Manager mahdollistaa lain edellyttämän sähköisen ilmoitusmenettelyn niin pienille kuin suurillekin yrityksille – myös ilman integraatioita. e1 Manager saadaan asiakkaan käyttöön parissa päivässä siten, että asiakas voi verottajan vaatimat kuukausi-ilmoitukset käyttöliittymän kautta lähettää.

WhatsApp