Site Managerin avulla Firan työmaat ovat huomattavasti turvallisempia


Fira Oy:n työmailla käytetään Takamäen Site Manageria parantamaan työturvallisuutta sekä helpottamaan raportointia. Asiakassuhde on kestänyt jo kuusi vuotta, eikä Firan turvallisuuspäällikkö Jari Pulkkinen näe syytä vaihtaa toiseen palveluun.

 

Site Manageria käytetään kaikilla Firan työmailla ja siitä saatavaa tietoa tarvitsevat lähes kaikki työmaahenkilöstön jäsenet. Jari Pulkkinen kehuu palvelun olevan erittäin oleellinen heidän työskentelynsä kannalta.

– Site Managerilla hallitaan työntekijöiden läsnäoloa työmailla ja seurataan, että heillä on perehdytykset ja luvat kunnossa. Lisäksi pari vuotta sitten toteutettiin verottajan vaatima harmaan talouden torjuntaan liittyvä osakokonaisuus, joka sisältää esimerkiksi työntekijäilmoitusten lähettämisen verottajalle, Pulkkinen kertoo.

Turvallisuuspäällikkönä Pulkkinen pystyy reaaliajassa seuraamaan työmaiden toimintaa Site Managerin avulla. Hän saa järjestelmästä raportteja ja pystyy seuraamaan, että työmaat toteuttavat lakeja ja määräyksiä.

 

Älypuhelin mukana turvallisuuspoikkeaman korjaamisessa

 

Uusimpana ominaisuutena Site Manageriin on tehty turvallisuushavaintosovellus. Kuka vain työmaahenkilöstön jäsen voi puolessa minuutissa tehdä ilmoituksen turvallisuuspoikkeamasta.

Teehavainto.fi -sivustolle voi mennä omalla älypuhelimella ja puhelin tunnistaa GPS-koordinaateilla sillä alueella olevan Site Manager -työmaan. Turvallisuuspoikkeamasta otetaan valokuva ja sen jälkeen muutaman lisätiedon kirjoittamalla ilmoituksen voi lähettää, Jari Pulkkinen kertoo.

Tieto tavoittaa työmaan turvallisuudesta vastaavat henkilöt välittömästi.

– Turvallisuushavaintoja tekemällä parannamme työmaidemme turvallisuutta merkittävästi, Pulkkinen summaa.

 

Kehitysryhmän avulla parempia tuloksia

 

Takamäki on perustanut yhdessä asiakasyritystensä kanssa kehitysryhmän. Ryhmän tavoitteena on kehittää palveluita palvelemaan asiakkaiden tarpeita vielä paremmin.

– Perustavoite on tuottaa sellainen järjestelmä, joka täyttää tämän alan aika voimakkaat turvallisuusvaatimukset. Myöhemmin on tullut työmaan ohjaamiseen liittyviä tavoitteita, joita on Takamäen kehitysryhmässä muiden asiakasyritysten kanssa yhdessä määritelty, Pulkkinen kertoo.

– Takamäki on mielestäni poikkeuksellisen hyvin oivaltanut sen, että kehitystyötä täytyy tehdä yhdessä päätoteuttajien ja rakennusliikkeiden kanssa, Pulkkinen summaa.

 

WhatsApp