Osallistuimme lokakuussa pidettyyn LCI-päivään. LCI-päivän ydinteemana oli Lean-ajattelun sekä digitalisaation hyödyntäminen
rakennusteollisuudessa. Lähtökohtaisesti rakennusalan tuottavuus ei ole kasvanut samaan tapaan kuin muiden toimialojen.
LCI-kokoontumisten yhtenä tavoitteena onkin löytää ratkaisut tuottavuuden parantamiseen. Tilaisuudessa oli esityksiä alan kotimaisilta
asiantuntijoilta sekä myös USA:sta. Osallistujat koostuivat eri tahojen toimijoista, kuten pääurakoitsijoista, suunnitteluyrityksistä sekä IT-alan toimijoista. Tilaisuudessa perustettiin rakennusalan eri prosesseihin liittyviä työpajoja, joista osallistujat saivat valita kiinnostuksensa mukaisen työpajan. Työpajoissa pohdittiin yhdessä kehityskelpoisia ratkaisuja.

WhatsApp