Kaarlo kertoi tilaisuuden alussa että jo puolet e1 Manager –käyttäjistä on siirtynyt SITE managerin käyttäjiksi ja sama suunta jatkuu edelleen. Yhteisessä kokoontumisessa käytiin läpi SITE managerin nykytilanne sekä Plus-versio, esiteltiin roadmap tulevista kehityskohteista, purettiin asiakaspalaute ja ideoitiin yhdessä uusia asiakkaiden tarvitsemia ominaisuuksia, jotka tehostavat toimijoiden prosesseja. ABB, Consti, Fira, Hartela, Kreate ja Lapti edustavat foorumissamme laajasti rakennusalan eri tyyppisiä toimijoita, kuten uudisrakentamista, korjausrakentamista kaikissa sen eri muodoissaan, maarakentamista sekä voimalaitosten lyhytkestoisia projektityömaita kuin myös isoja seisokkityömaita.

Tilaisuuden lopussa osallistujilta saatu palaute oli rohkaiseva. Kreaten kehityspäällikkö Simo Karhu totesi heillä alussa ilmenneen muutosvastarinnan muuttuneen nyt pelkästään kehuvaksi suhtautumiseksi SITE manageria kohtaan. Firan turvallisuuspäällikkö Jari Pulkkinen puolestaan kiitti jo vuosia kestänyttä hyväää kehitysyhteistyötä, joka alkoi e1 Managerin kehityksestä. Hän uskoi että uudesta kehittyneemmästä SITE managerista on tulossa menestystarina, joka ei jää rakennusalalla huomiotta.

 

Kehitysfoorumin jäsenet totesivat lopuksi, että kokemukset SITE managerista heidän työmaillaan on ollut hyvää ja kaikki uudet työmaat siirtyvät SITE managerin käyttäjiksi sitä mukaa kun käynnissä olevat e1 Manageria käyttävät työmaat päättyvät ja uudet alkavat.

Lisätietoja:

Kaarlo Vakkilainen
liiketoiminnan kehityspäällikkö
050 5933866
kaarlo.vakkilainen@takamaki.fi

Kaarlo Vakkilainen avaa tilaisuuden.

Jari Pulkkinen osallistuu aktiivisesti keskusteluun.

Yhteisymmärrykseen ollaan juuri pääsemässä.

Tilaisuuteen mahtuu myös humoristisuutta.

WhatsApp