MVR-mittaus

MVR-mittaus on TR-mittauksen omainen tapa tarkastella maa- ja vesirakennusalan työmaiden turvallisuutta.

MVR-mittauksessa havainnoidaan seuraavia kohteita:

  • työskentely ja koneiden käyttö
  • kalusto
  • ajo- ja kulkuväylät
  • suojaukset ja varoalueet
  • järjestys ja varastointi
MVR-mittaus

MVR-mittausta voidaan käyttää viikottaisiin tarkastuksiin

MVR-mittauksella voidaan korvata maa- ja vesirakennusalan työmaiden viikottaiset, lakisääteiset kunnossapitotarkastukset. Keräämällä mittausten tulokset yhteen eri viikoilla analysoitavaksi voidaan havainnoida, kuinka työmaan turvallisuus on kehittynyt. Samalla saadaan kattavaa tietoa mahdollisista ongelmakohdista, jotka on ratkaistava.

SITE Manager suoraviivaistaa MVR-mittauksia

SITE Managerin avulla MVR-mittauksen tiedot voidaan kerätä suoraan toiminnanohjausjärjestelmään, josta myös työturvallisuuden raportointi hoituu vaivatta. Tiedonkeruu onnistuu ilman manuaalisia välivaiheita. MVR-mittauksen tekeminen ja analysointi nopeutuvat ja tiedot on helposti saatavilla samassa paikassa.

WhatsApp