Sähköinen työmaapäiväkirja

SITE managerin sähköinen työmaapäiväkirja tekee päivittäisten töiden ja tapahtumien kirjaamisesta nopeaa. Kirjaukset ovat hallittavissa ja kuitattavissa helposti yhdestä paikasta, jolloin niiden hallinnoiminen on suoraviivaista. Työmaapäiväkirjan muuttaminen sähköiseen muotoon helpottaa lisäksi työmaan etenemisen seurantaa niin työnjohtajien, kuin valvojien osalta. Sähköisen työmaapäiväkirjan käyttö helpottaa siis käytännössä koko organisaatiota!

Sähköinen työmaapäiväkirja

Sähköinen työmaapäiväkirja helpottaa myös valvojien arkea

Valvojat ja vastaavat urakoitsijat hyötyvät SITE managerin sähköisestä työmaapäiväkirjasta etenkin tietojen hallinnan kautta. Kun työt ja tapahtumat on kirjattu samaan järjestelmään, päivän tapahtumat voidaan kätevästi kuitata omalta koneelta. Valvojille ja vastaaville urakoitsijoille luodaan omat tunnukset työmaapäiväkirjaan tätä tarkoitusta varten. Merkinnät pysyvät selkeinä ja järjestelmällisesti arkistoituina sähköisessä työmaapäiväkirjassa.

Työmaapäiväkirjat helposti saatavilla sähköisessä muodossa

SITE managerissa sähköiset työmaapäiväkirjat ovat helposti saatavilla, valvojien ja vastaavien urakoitsijoiden kuittausten myötä. Tietojen hakeminen onnistuu helposti, mikäli eri päivien tapahtumia on tarpeellista tarkastella jälkikäteen. Käyttämällä sähköistä työmaapäiväkirjaa SITE managerin kautta, työkirjauksissa säästetään merkittävästi aikaa, joka voidaan taas käyttää olennaisimpiin työmaan ydintoimintoihin. Aikaa säästetään sekä kirjausten tekemisessä, että niiden valvonnassa.

Rakennusalan toiminnanohjaus on meille tuttua ja tärkeää. SITE Manager on suunniteltu juurikin rakennusalan toiminnanohjausjärjestelmäksi – tutustu siis myös muihin ominaisuuksiin ja ota meihin yhteyttä! Esittelemme mielellämme sähköistä työmaapäiväkirjaa ja monia muita ominaisuuksia, jotka sujuvoittavat työmaiden arkea!

Tilaa esittely ja 30 päivän ilmainen kokeilu

WhatsApp