Tilaajavastuu: taustat ja vaatimukset

Mikä tilaajavastuu?

Tilaajavastuu­lain mukaan tilaajan vastuulla on varmistaa, että sopimuskumppani on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa (listaus velvoitteista alempana).

Tilaajan on pyydettävä selvitykset ja alihankkijan on ne annettava.

Virallisesti: laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (finlex.fi).

Mikä tilaajavastuun tarkoitus on?

Tilaajavastuun tavoitteena on tasapuolistaa kilpailua ja edistää työehtojen noudattamista, ts. karsia harmaata taloutta.

Mitä vaatimuksia tilaajavastuu asettaa?

Suomalaiselta yritykseltä vaaditaan seuraavat tilaajavastuulain mukaiset dokumentit:

 1. Ennakkoperintä
  Selvitys ennakko­perintä­rekisteri­merkinnästä
 2. Työnantajarekisteri
  Selvitys työnantaja­rekisteri­merkinnästä
 3. ALV-velvollisuus
  Selvitys arvonlisävero­velvollisten rekisteri­merkinnästä
 4. Kaupparekisteri
  Voimassaoleva kaupparekisteriote
 5. Veromaksut
  Todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys verovelan maksusuunnitelmasta
 6. Eläkevakuutukset
  Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutus­maksujen maksusopimuksesta
 7. TES
  Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
 8. Tapaturmavakuutus
  Todistus tapaturmavakuutuksen voimassaolosta

Toimitetut tiedot saavat olla enintään kolme kuukautta vanhoja. Tiedot on säilytettävä kahden vuoden ajan, alkaen kyseisen sopimustyön päättymisestä.

Tilaajavastuuvelvollisuuksien hoitaminen onnistuu myös sähköisesti

Velvollisuudet voi hoitaa sähköisesti esimerkiksi Tilaajavastuu.fi-palvelun avulla. Työmaan toiminnanohjausjärjestelmä Site Manager hakee ajankohtaiset tiedot Tilaajavastuu.fi:stä.

Ulkomaiset yritykset täyttävät tilaajavastuun vaatimukset maakohtaisesti. Site Manager listaa tilannekohtaisesti vaadittavat selvitykset ja todistukset.

Poikkeukset tilaajavastuuseen

Lakia ei sovelleta jos:

 • työntekijän tai työntekijöiden vuokratyö kestää yhteensä enintään 10 työpäivää tai
 • alihankintasopimuksen vastikkeen arvo ilman arvonlisäveroa on alle 9 000 euroa.

Velvollisuuksia ei voi kiertää pilkkomalla sopimuksia raja-arvot alittaviin osiin.

Kuka on tilaaja tilaajavastuun näkökulmasta?

Tilaaja on elinkeinonharjoittaja, joka käyttää vuokrattuja työntekijöitä tai alihankintasopimukseen perustuvaa työvoimaa. Tilaajalla tarkoitetaan kaikkia elinkeinonharjoittajia, jotka ovat velvollisia tekemään kaupparekisterilain mukaisen perusilmoituksen toimintansa aloittamisesta (käytännössä useimmat yhtiöt, säätiöt ja yhdistykset).

Tilaajana voi olla myös ulkomainen säätiö tai yhteisö, joka perustaa Suomeen sivuliikkeen tai eurooppayhtiön.

Valtio, kunta, kuntayhtymä, seurakunta ja muut julkisoikeudelliset yhteisöt ovat myös tilaajia. Tilaaja voi olla myös ulkomainen vastaava yritys, kun se toimii Suomessa.

Tilaajavastuu ei pääsääntöisesti koske maatalouden ja kalastuksen elinkeinonharjoittajia eikä kotitalouksia.

Tilaajavastuun valvonta ja sanktiot

Lain noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI).

Sopimusta ei pidä tehdä, jos alihankkija ei voi osoittaa täyttäneensä tilaajavastuunlain vaatimuksia. Lakia rikkoneelle tilaajalle voidaan määrätä 2 000 – 20 000 euron sakko. Rakennusalalla tilaajalle voidaan määrätä korotettu sakko, 20 000 – 65 000 euroa.

Tilaajavastuu ja Site Manager

AVI:n tilaajavastuu-tarkastajien vaatima raportti on yksi monista Site Managerin raporteista, jotka on kehitetty tuottamaan tarvittava tieto nopeasti ja helposti. Site Managerin avulla tilaajavastuuvelvollisuuksien hoitaminen onnistuu vaivattomasti, kun kaikki tarvittava tieto on saatavilla samasta järjestelmästä. Käyttämällä Site Manageria saat lähetettyä kaikki tilaajavastuulain mukaiset dokumentit helposti ja näppärästi!

WhatsApp