TR-mittaus ja työskentelyn kehitys

TR-mittaus on työturvallisuuden havainnointimenetelmä. Se korvaa työmaan lakisääteisen viikkotarkastuksen ja on tärkeä osa laatutyötä sekä ammattimaista työskentelyä.

Turvallinen työmaa on toimiva työmaa. TR-mittauksella asetetaan työmaalla toimiville osapuolille yhteiset pelisäännöt ja näin helpotetaan aikataulussa ja budjetissa pysymistä.

Tee TR-mittaukset Site Managerilla!

TR-mittauksen voi toki tehdä paperille (esim. tulostetulle Työturvallisuuslaitoksen TR-mittari 2010 -lomakkeelle) tukkimiehen kirjanpidolla, kuten aina ennenkin on tehty.

Miksi et kuitenkin tekisi TR-mittausta sähköisesti käyttämällä Site Manager -palvelua? Tiedonkeruu ja työturvallisuuden raportointi helpottuu oleellisesti, kun turhat manuaaliset välivaiheet jäävät pois.

TR-mittauksen kierroksen aikana työmaapäiväkirjaan tulevat havainnot kirjataan kosketusnäytöllä (puhelimella tai tabletilla) ja voit tarvittaessa ottaa lisätietoja antavat kuvat väärin-merkintöjen liitteiksi.

TR-mittauksen väärin-merkinnöistä luodaan myös turvallisuushavainnot, jotka tilastoidaan ja käsitellään erikseen.

SITE manager nopeuttaa TR-mittausta ja helpottaa tulosten analysointia.

TR-mittauksen toteutus

Mittaajan on tunnettava työmaan rakennusmääräykset, jotta hyväksytyt turvallisuustasot voidaan havaita. Tästä syystä TR-mittauksen suorittaa tyypillisesti siihen koulutuksen saanut työmaavastaava tai turvallisuuspäällikkö.

TR-mittarin kohteita ovat

  • työskentely
  • telineet, kulkusillat ja tikkaat
  • koneet ja välineet
  • putoamissuojaus
  • sähkö ja valaistus
  • järjestys (erikseen pölyisyys)

Työntekoa ja tulosta voidaan kehittää, kun TR-mittauksien tulokset eri viikoilta ja eri työmailta kerätään yhteen analysoitavaksi.

Tilaa esittely ja 30 päivän ilmainen kokeilu

WhatsApp