Työntekijätietojen rakentamisilmoitus

Työntekijätietojen ilmoittaminen Verohallinnolle on rakennustyömailla päätoteuttajan vastuu. Työntekijätietojen rakentamisilmoitus on annettava kaikissa tapauksissa, joissa yrityksesi on rakennustyömaan tai yhteisen rakennustyömaan päätoteuttaja. Mikäli päätoteuttajasta ei ole sovittu yhteisellä rakennustyömaalla, rakennuttaja tekee työntekijäilmoituksen. Ilmoitusvelvollisuus on voimassa myös työmaan työnantajalla, jolloin työntekijätiedot tulee ilmoittaa Verohallinnon lisäksi myös päätoteuttajalle ennen töiden alkamista.

Työntekijätietojen rakentamisilmoitus

Työntekijätietojen rakentamisilmoitukset SITE Managerin kautta

Työntekijäilmoitusten tekeminen onnistuu SITE Managerin kautta nopeasti. Kun rakennustyömaan tai urakan olennaisimmat tiedot löytyvät yhdestä ja samasta toiminnanohjausjärjestelmästä, niiden koostamiseen ei tuhlaannu ylimääräistä aikaa. SITE Managerin avulla työntekijäntietojen rakentamisilmoitukset on mahdollista automatisoida samaan tapaan, kuin muut viranomaisraportit.

Viranomaistilmoitusten lisäksi SITE Manager tarjoaa rakennustyömaiden toiminnanohjaukseen useita muita toiminnallisuuksia, jotka suoraviivaistavat ja helpottavat niin raportointia kuin työmaan seurantaa. Tutustu tarkemmin SITE Managerin ominaisuuksiin ja ota meihin yhteyttä. Järjestämme mielellämme esittelyn työntekijäilmoitusten tekemisestä ja muista ominaisuuksista!

Tilaa esittely ja 30 päivän ilmainen kokeilu