Työntekijätietojen rakentamisilmoitus

Työntekijätietojen ilmoittaminen Verohallinnolle on rakennustyömailla päätoteuttajan vastuu. Työntekijätietojen rakentamisilmoitukset on annettava kaikissa tapauksissa, joissa yrityksesi on rakennustyömaan tai yhteisen rakennustyömaan päätoteuttaja. Mikäli päätoteuttajasta ei ole sovittu yhteisellä rakennustyömaalla, rakennuttaja tekee työntekijäilmoituksen. Ilmoitusvelvollisuus on voimassa myös työmaan työnantajalla, jolloin työntekijätiedot tulee ilmoittaa Verohallinnon lisäksi myös päätoteuttajalle ennen töiden alkamista.

Kiinnitä huomiota työntekijätietojen ilmoitusvelvollisuuden rajaan

Työntekijätietojen rakentamisilmoitukset on tehtävä kaikilla työmailla, joiden hankkeen kokonaisarvo ylittää 15.000 euroa. Urakkailmoitusten kohdalla sama 15.000 euron arvo koskee yksittäistä urakkasopimusta. Lisätietoja aiheesta saat Verohallinnon kotisivuilta.

Työntekijätietojen rakentamisilmoitus

Työntekijätietojen ilmoitukset ja muut viranomaisraportit automatisoituna SITE Managerin kautta

Rakennusilmoituksen tekeminen on helposti hankalalta ja aikaavievältä tuntuva pakote, jos sitä alkaa käsin paperiarkistojen kanssa kasaamaan. Työntekijätietojen rakentamisilmoitusten tekeminen onnistuu kuitenkin työmaajärjestelmä SITE Managerin avulla nopeasti ja vaivattomasti. Kun rakennustyömaan tai urakan olennaisimmat tiedot löytyvät yhdestä ja samasta toiminnanohjausjärjestelmästä, niiden koostamiseen rakennusilmoitusta varten ei mene ylimääräistä aikaa. SITE Managerin avulla työntekijäntietojen rakentamisilmoitukset on myös mahdollista jopa automatisoida samaan tapaan, kuin muut viranomaisraportit. Automatisoidut, järjestelmän hoitamat raportit ja ilmoitukset tulee tehtyä varmasti ajallaan ja kerrasta oikein.

Rakennusilmoitusten ja viranomaisilmoitusten lisäksi SITE Manager -työmaajärjestelmä tarjoaa useita muita toiminnallisuuksia, jotka suoraviivaistavat ja helpottavat niin raportointia kuin työmaan ja urakan johtamista. Esimerkiksi rakennustyömaan kulunvalvonta on merkittävästi tarkempaa ja luotettavampaa, kun se tehdään sähköisesti. Sähköistetty kulunvalvonta lisää myös työmaan turvallisuutta ja projektiin kuluvien työtuntien seurannan tarkkuutta.

Sähköisen, kaiken tarvittavan tiedon koostavan järjestelmän avulla isommankin projektin hallitseminen on vaivatonta ja luotettavaa. Tutustu tarkemmin SITE Managerin ominaisuuksiin ja ota meihin yhteyttä. Järjestämme sinulle mielellämme myös henkilökohtaisen esittelyn SITE Manager -työmaajärjestelmästä!

Tilaa 15 min esittely

WhatsApp