Työntekijätietojen rakentamisilmoitus

Työntekijätietojen ilmoittaminen Verohallinnolle on rakennustyömailla päätoteuttajan vastuu. Työntekijätietojen rakentamisilmoitus on annettava kaikissa tapauksissa, joissa yrityksesi on rakennustyömaan tai yhteisen rakennustyömaan päätoteuttaja. Mikäli päätoteuttajasta ei ole sovittu yhteisellä rakennustyömaalla, rakennuttaja tekee työntekijäilmoituksen. Ilmoitusvelvollisuus on voimassa myös työmaan työnantajalla, jolloin työntekijätiedot tulee ilmoittaa Verohallinnon lisäksi myös päätoteuttajalle ennen töiden alkamista.

Kiinnitä huomiota työntekijätietojen ilmoitusvelvollisuuden rajaan

Työntekijätietojen rakentamisilmoitus on tehtävä kaikilla työmailla, joiden hankkeen kokonaisarvo ylittää 15.000 euroa. Urakkailmoitusten kohdalla sama 15.000 euron arvo koskee yksittäistä urakkasopimusta. Lisätietoja aiheesta saat Verohallinnon kotisivuilta.

Työntekijätietojen rakentamisilmoitus

Työntekijätietojen rakentamisilmoitukset SITE Managerin kautta

Työntekijätietojen rakentamisilmoitusten tekeminen onnistuu SITE Managerin kautta nopeasti. Kun rakennustyömaan tai urakan olennaisimmat tiedot löytyvät yhdestä ja samasta toiminnanohjausjärjestelmästä, niiden koostamiseen ei tuhlaannu ylimääräistä aikaa. SITE Managerin avulla työntekijäntietojen rakentamisilmoitukset on myös mahdollista automatisoida samaan tapaan, kuin muut viranomaisraportit.

Viranomaisilmoitusten lisäksi SITE Manager -työmaajärjestelmä tarjoaa useita muita toiminnallisuuksia, jotka suoraviivaistavat ja helpottavat niin raportointia kuin työmaan johtamista. Esimerkiksi rakennustyömaan kulunvalvonta on merkittävästi tarkempaa ja luotettavampaa, kun se tehdään sähköisesti.

Tutustu tarkemmin SITE Managerin ominaisuuksiin ja ota meihin yhteyttä. Järjestämme mielellämme esittelyn SITE Manager -palvelustamme!

Tilaa 15 min esittely

WhatsApp