Vinco

Komponenttiteollisuuteen

Vinco on tuotannonohjausjärjestelmä tehtaille, jotka valmistavat tuotteita komponenteista. Komponentti voi olla tehtaan itsensä valmistama tai alihankkijalta ostettu. Ainutlaatuiset ominaisuudet mahdollistavat nopean reagoinnin tuoterakenteen muutoksiin. Vinco on tuotannonohjausjärjestelmä, joka dynaamisten ominaisuuksiensa ansiosta minimoi tuotantoprosessin muutoksiin vaadittavan ajan. Aika on rahaa. Mitä on yksi henkilötyövuosi tuotantokustannuksissa rahassa mitattuna? Kenties 40 000€. Entä kaksi henkilötyövuotta. Vinco tehostaa, samalla säästää ja siten tuottaa!

Tarjouspyyntöön vastaaminen on haasteellista silloin kun tarjottava tuote poikkeaa dimensioiden, muodon tai materiaalien osalta aikaisemmista tuotannossa tuotetuista tuotteista. Tällöin tulee tietää mikä on materiaali-, raaka-aine- ja komponenttitarve muuttuneessa tilanteessa. Varastotilanne, tuotantokonekapasiteetti sekä henkilöstöresurssit ja näiden vaikutukset tuotantokustannuksiin muuttuneessa tarpeessa. Lisäksi tulee tietää milloin tarjottavien tuotteiden tuotanto voidaan toteuttaa.

Vinco on ratkaisu tähän. Sen avulla tuotat tarjouksen muuttuneessakin tilanteessa hetkessä. Tuotannon seuraaminen ja ohjaus käy helposti, sillä tuotantovaiheiden toteutuminen kirjataan Vincon rekistereihin. Vinco tuottaa arvokasta raportointia työnjohdolle ja kustannuslaskentaan.

Lisätietoja

Kaarlo Vakkilainen

050 593 3866

sales@takamaki.fi

Martti Vakkilainen

0400 600 339

sales@takamaki.fi

WhatsApp